L’avvocato Stefano Aterno è nato a Roma il 3 luglio 1966
Ha più di 12 anni di esperienza come avvocato penalista esperto di diritto e nuove tecnologie
Ha conseguito il Diploma di Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
Ha superato l’esame di avvocato presso la Corte di Appello di Roma
Dopo alcune esperienze presso prestigiosi studi della capitale, dal 2001 è Titolare dello Studio Legale Aterno
Dal 1995, dopo il periodo di pratica, svolge la propria attività di avvocato abilitato in tutta Italia esclusivamente in ambito penale e specificamente nell’ambito del Diritto penale delle nuove tecnologie
Docente universitario di diritto penale dell’informatica e informatica forense presso alcune delle più prestigiose università romane ed italiane
Negli ultimi 10 anni si è occupato di diritto penale delle nuove tecnologie e di consulenza aziendale con riferimento agli aspetti giuridici della riservatezza e della sicurezza informatica;
ha messo a disposizione di grandi aziende ed enti pubblici, nonché di numerosi imputati, la propria professionalità e competenza nello specifico settore del diritto delle nuove tecnologie.
Attualmente è difensore in numerosi processi per reati informatici e per reati commessi a mezzo di sistemi informatici su tutto il territorio italiano. E’ chiamato a svolgere consulenze legali nelle materie indicate presso alcune grandi società nazionali, multinazionali, enti e organismi istituzionali (l’elenco dettagliato è riservato per rispetto della clientela ma comprovato da documentazione ufficiale)
Già Magistrato Onorario presso il Tribunale penale di Roma. Carica ricoperta tra il 1996 e il 2000.
È stato chiamato più volte in veste di consigliere e di esperto da organismi istituzionali (parlamentari e di governo), enti pubblici e amministrazioni locali. È docente in corsi di formazione del personale di aziende private, enti e pubblica amministrazione in materia di privacy, riservatezza delle informazioni, aspetti giuridici della sicurezza, controllo dei dipendenti in azienda, reati informatici, indagini difensive.
Ha superato l’esame di abilitazione alla professione di Avvocato nel distretto della Corte di Appello di Roma
Consulente giuridico di importanti manager e responsabili della sicurezza informatica e aziendale di aziende nazionali e multinazionali, enti pubblici e pubblica amministrazione
Ha scritto diversi libri e numerose pubblicazioni nelle materie indicate
Attività accademiche:
- Docente di diritto penale dell’informatica - Corso annuale presso la Facoltà di Giurisprudenza - LUMSA di Roma - via Pompeo Magno 22
- Docente di informatica forense presso il Dipartimento di Informatica, Facoltà Scienze Matematiche F.N. dell’Università La Sapienza di Roma
- Cultore di Diritto penale, presso l’Università LUMSA di Roma, Facoltà di Giurisprudenza, cattedra del Prof. Roberto Zannotti
- Cultore di Diritto dell’informazione e della comunicazione, presso l’Università LUMSA di Roma, Facoltà di Lettere, Prof. Massimiliano Atelli
Insegna "Criminalità informatica e diritto penale delle nuove tecnologie" nonché "Aspetti giuridici della sicurezza informatica" presso i seguenti Master di II° livello dell’Università degli Studi di Roma "La Sapienza":
- Facoltà di Medicina e Chirurgia - Dipartimento di Scienze Psichiatriche - Master di II livello in Scienze Forensi
"Criminologia - Investigazione - Security - Intelligence" Prof. Francesco Bruno (Criminologo)
- Facoltà di Scienze Matematiche F.N. - Dipartimento di Informatica - Master di II livello in Sicurezza delle Reti
Collaborazioni e cariche ricoperte:
E’ Vice-Presidente di IISFA - International Information Systems Forensics Association - www.iisfa.net IISFA è l'organizzazione internazionale dei tecnici e giuristi impegnati nella promozione scientifica dell'informatica forense attraverso la divulgazione, l'apprendimento e la certificazione riconosciuta in ambito internazionale. In Italia, IISFA è presente dal 2007 come prima associazione con focus specifico sulla "Information and Computer Forensics"
E’ Vice - Presidente della Commissione disciplinare della FMSI (Federazione Medici Sportivi Italiani) del CONI
Collaborazioni editoriali:
scrive articoli e commenti per le principali riviste del settore, in particolare:
Collabora con la rivista giuridica "Cassazione penale" (Giuffrè)
E’ componente della redazione della rivista telematica "Penale.it"
www.penale.it
È stato componente del Comitato di Redazione della rivista "Diritto dell’Internet" (dal 2005) - Wolters e Kluwer - Ipsoa
http://www.ipsoa.it/dirittodellinternet/
E’ stato componente del gruppo di ricerca istituito presso l’Università Statale di Milano - LEFT (Legal Electronic Forensic Team) coordinato dal
Prof. Giovanni Ziccardi
http://www.avanzata.it/left
Positiva samband mellan BMI och kalciumutsöndring i urinen hos män och stenbildande yngre kvinnor (P & lt; eller = 0,02) inte kvarstår efter justering för urin natrium och fosfatutsöndring. På grund av skillnader i urinvolym och utsöndring av inhibitorer såsom citrat, observerade vi inget samband mellan BMI kamagra oral jelly och urinmättnad av kalciumoxalat. Urinmättnad av urinsyra ökade med BMI (P & lt; eller = 0,01) .CONCLUSION: Positiva samband mellan BMI och kalciumutsöndring i urinen sannolikt beror på skillnader i animaliskt protein och natrium intake.These förändringar inte påverkades genom tillämpning av EIP och var uppenbar vid 15, 30 och 60 min efter salbutamol. Med och utan EIP, Cst, rs, deltaR och fc inte ändras efter salbutamol. Sammanfattningsvis, salbutamol levereras med en uppmätt dos inhalator och en distansanordning inducerade betydande bronkodilatation i mekaniskt ventilerade cialis 20mg patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom, är vars storlek inte påverkas av en slutexpiratoriskt paus på 5 S.The AMP bundet med fosfatdelen att interagera med Lys517 och hydroxylgrupperna i ribosen bilda vätebindningar med Asp413. Den fenylalanin substratet binder i en hydrofob ficka med karboxylatgruppen interagerar med Lys517 och alfa-aminogruppen med Asp235. Strukturen visar den roll som invarianta rester inom superfamiljen av adenylat bildande enzymer och indikerar cialis 20mg en konserverad mekanism för nukleotid bindande och substrat activation.Colleagues, personal, familjer och patienter överväldigande hade ett positivt svar på glas. Användbara applikationer för Glass var handsfree-foto / videodocumentation, vilket gör handsfree-telefonsamtal, tittar upp betalningskoder, och internet söker efter okända medicinska termer eller syndrom. Nackdelar som uppstått med den aktuella utrustningen var låg batteri uthållighet, dataskyddsfrågor, dålig kamagra sverige övergripande ljudkvalitet, liksom långa överföringsfördröjning kombinerat med avbrott och cut-off under internet videoconferencing.CONCLUSION: Glas har några tydliga användbarhet i klinisk miljö. 2005] Single dagligen tobramycin dosering i cystisk fibros: är det bättre för patienterna eller Vandenbussche HL, Klepser ME buggar?. Lancet. 2005 12-18 februari; 365 (9459): 547-8. En kort genomgång av historien i samband med identifiering och klassificering av hjärt hormoner visar att långt innan utvecklingen av modern vetenskaplig teknik dessa ämnen hade förutspått. Det är ett enastående exempel på hur noggrann observation, även med enkla instrument, i kombination med kreativ fantasi, sund logik, och långtgående vision, kan leda till fantastiska prestationer. De snabbt föränderliga fält- och många kamagra jelly bidrag är ansvariga för det oroliga nomenklaturen och inte helt avgöras begrepp hjärtat som en pump och som en endokrin organ.